Asistenční systémy

Asistenční systémy k podpoře správných rozhodnutí pilota zvyšujících bezpečnost provozu malých civilních letounů

 

Asistenční systémy mají přispět k vyšší bezpečnosti provozu lehkých letadel. Jejich cílem je zamezení nejčastějším leteckým nehodám způsobených selháním lidského činitele. Hlavní zaměření systému je na manévr vzletu a přistání, který je nejvíce rizikový.

Vyvinuté zařízení v sobě zahrnuje unikátní prediktivní prvky, které mají pilota varovat ještě před vznikem potenciálně nebezpečné situace. Tato klíčová vlastnost vychází z možnosti přesného získávání dat o hmotnosti a poloze těžiště letadla a jejího zahrnutí do predikce letových výkonů a vlastností. Zejména u malých letadel dochází k významným změnám v letových vlastnostech při změně zatížení letadla. Další jedinečnou vlastností zařízení je schopnost měření výšky nad povrchem ve fázi přistání. V této oblasti byly již zaznamenány pokusy o aplikaci radiovýškoměrů, které však byly velmi drahé a nepřesné při měření malých vzdáleností, čímž nebylo možné jejich využití pro přesnou signalizaci výšky. Během vývoje se podařilo prokázat použitelnost měření výšky prostřednictvím optické metody a její spolehlivost v dlouhodobém provozním horizontu.

Hlavními rysy systému jsou jednoduchá obsluha, inovativní akusticko – optické rozhraní systém – pilot, které zajišťuje předávání pokynů pilotovi i při zaměření jeho pozornosti mimo přístrojový panel, a dále pak integrace databáze výkonů a letových charakteristik letounu do systému.

Zákazníkům lze nabídnout i variantní řešení systému, které umožňuje prodej pouze funkčního celku zajímavého pro daného zákazníka, tzn. že lze asistenční systém montovat pouze ve variantách s omezenou funkčností.

 

  • Celek asistenčního systému
  • Pouze optický výškoměr
  • Pouze systém stanovení těžiště

 

Vyvinuté zařízení není zcela uzavřený systém a je tedy možné jej dále rozvíjet podle specifických požadavků zákazníků, například o možnost integrace se systémem zatahovacího podvozku nebo pro zobrazení výstupu kamery pro sledování vlečeného větroně.  Díky aplikaci standartního komunikačního rozhraní CAN-bus lze do systému přidávat různé moduly a vytvářet tak palubní komunikační sítě splňující specifické požadavky zákazníků.

Projekt je výsledkem snahy o zavádění obdobných opatření (asistenčních systémů), jaké se úspěšně využívají v automobilovém průmyslu.

Projekt byl realizován v letech 2014 – 2017 a byl řešen s finanční podporou TA ČR.